[ag] Múzeum | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk
logo
logo
aktuality
kalendár
výstavy
predaj / leasing

výtvarníci
maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
digitálna tlač
kombinovaná technika
šperk - náramok
šperk - objekt
šperk - brošňa
sklo
textil
architektúra
dizajn
scénografia

študenti
galérie
inzercia
linky
archív
   
prihlásenie
registrácia
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Mgr. art Gordana Zlatanović: bojové umenie
 
Výtvarné dielo
 
 
2005, (performancia)
 
Projekt Týždeň bojového umenia bol realizovaný v Galérii HIT v januári 2005. Ponúkal možnosť ženám zúčastniť sa mini – kurzov, na ktorých mali príležitosť naučiť sa základne kroky aikida.
 
Fotodokumentácia
 
1. Výsledné dielo
     
2. Bojové umenie (2.)
     
3. Bojové umenie (3.)
     
   
 
Popis výtvarného diela
 
Takmer 95 percent obetí domáceho násilia sú ženy a práve násilie je jedným z najväčších problémov, ktorý poškodzuje ich zdravie. Netrpia pri tom iba vonkajšími zraneniami, ale najmä duševnými ranami. U týraných žien je štyri až päťkrát väčšia pravdepodobnosť, že sa ocitnú na psychiatrii. Takmer jedna tretina trpí ťažkými depresiami a stávajú sa závislými od alkoholu či drog. U týchto žien je až päťkrát väčšia pravdepodobnosť samovraždy a z desiatich prípadov v deviatich zavraždí žena násilníka, ak sa chce oslobodiť.

Štatistiky potvrdzujú, že 70 percent rozvedených žien, ktoré boli prinútené po rozchode bývať s bývalým manželom, boli aj naďalej týrané. Ak v tomto prípade nie je svedok, ktorý by mohol potvrdiť týranie či vyhrážanie je dokazovanie veľmi ťažké. V niektorých krajinách je zo zákona umožnené dostať násilníka z domu už pri podozrení. Akékoľvek násilie, ak ním trpí čo len jedna žena či dieťa, je neprípustné a treba s tým niečo urobiť. Preto, projekt pozýval ženy aby sa naučili brániť!

Na Slovensku ešte nie je dostačujúco právne ošetrený vzťah obete v domácom násilí. Aj keď vláda na zasadnutí v polovici novembra 2004 schválila „stratégiu na elimináciu násilia páchaného v rodinách“, nedokázala novelizovať zákon o Policajnom zbore, ktorý dával polícii právomoci zakázať vstup do bytu, alebo domu, ak je dôvodná obava, že je ohrozený život alebo zdravie blízkej osoby v dôsledku násilného správania sa násilníka.
Zlatanovičová sa preto snaží vyplniť nielen legislatívne diery, ale aj zvýšiť sebavedomie ženám, ktoré sú obeťami domáceho násilia. V jej umeleckom projekte „Bojové umenie“ sa zamerala na pôsobenie násilia na ženy, ktoré sa nevedia násiliu na nich páchanému brániť. Do výstavných priestorov galérie HIT na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave si pozvala profesionálnych cvičiteľov Aikida, ktorý by mali ženy naučiť základné kroky sebaobrany. Svoj umelecký projekt „Bojové umenie“ berie ako druh performancie, ktorý pracuje s ženským telom. Základným východiskom tohto projektu je aj filozofia Aikida, ktorá sa zameriava na harmóniu tela a ducha. „V Umení harmónie nikdy neútočíme. Útok je dôkazom, že sa človek nekontroluje. Nikdy neutekáme pred akoukoľvek výzvou, ale nepokúšajte sa potlačiť alebo kontrolovať súpera neprirodzene. Nechajte nech útočník použije spôsob, aký sa mu páči a potom s ním splyňte. Nikdy súpera nenaháňajte.“ Morihei Ueshiba (1883-1969)
Zámerným prvkom je, že Zlatanovičová prepája bojové umenie, s umením galerijným. Jej projekt by sa ako umenie mal ďalej posúvať do verejného priestoru nákupných stredísk, obchodných domov, kde by mohol osloviť viac žien.
 
Výstavy obsahujúce toto dielo
 
Mgr. art Gordana Zlatanović 2005