[ag] Múzeum | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk
logo
logo
aktuality
kalendár
výstavy
predaj / leasing

výtvarníci
maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
digitálna tlač
kombinovaná technika
šperk - náramok
šperk - objekt
šperk - brošňa
sklo
textil
architektúra
dizajn
scénografia

študenti
galérie
inzercia
linky
archív
   
prihlásenie
registrácia
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
MA Mira Podmanicka: 1,4,8.8,13,21,29.8,38.6,191
 
Výtvarné dielo
 
 
2008
 
Fotodokumentácia
 
1. Výsledné dielo
     
2. detail
     
   
 
Popis výtvarného diela
 
Mám svoje šťastné číslo. Keď idem po meste, všímam si koľko okien, dverí majú budovy, koľko poschodí, koľko ľudí stojí na zastávke, počítam...Všímam si značky na autách, zratávam si ich. Cestou počítam kroky...Viem koľko schodov vedie domov, koľko dverí je na chodbe. Chodím väčšinou na čas. Všade samé čísla. Orientovanie sa podľa čísel, spoliehanie sa na čísla, na čas, na číslo správneho trolejbusu. Všade ich vidím, a vždy mi išla matematika. A rada lúštim sudoku. Už pre Pytagorejcov, číslo bolo základným princípom súcna. Skúmanie čísel ich viedlo k preskúmaniu pojmov vzťah, pomer a harmónia. Inšpiráciou pre moju prácu bol text z Biblie, zo 4 knihy Amosovej, verš 13 : Kniha proroka Amosa - kapitola 4 13 Lebo, hľa, utvára kopce a tvorí vietor a oznamuje človeku, čo je jeho úmysel, tvorí svitanie a tmu a kráča po výšinách zeme: Jahve, Boh zástupov, je jeho meno. A základnou myšlienkou sa stalo číslo, od ktorého sa všetko odvíja. V prvom rade sú to rozmery formátu A4: 21 x 29,8 cm a ďalej čísla ako 4 a13, a ich súčty, rozdiely a súčiny. A4 je pre nás prirodzený formát, od neho odvodzujeme, keď je niečo užšie, alebo viac štvorcové. Je to pre naše oko dokonalá harmónia. V mojej práci je všetko presne vymerané, ale realizáciou a použitým materiálom sa presnosť ruší, poľudšťuje, vyskytujú sa určité posuny. Použitý materiál: igelit je niekde na rozmedzí mäkkého (textilného) materiálu a tvrdého sochárskeho materiálu. Priesvitnosť tiež zohráva svoju úlohu, môžem vidieť do vnútra objektu. Rozohráva to vzťah dnu/von, interiér/exteriér, keďže aj inštalácia bude umiestnená von, ale jej časť aj dnu v interiéri. Inštaláciu tvorí 13 objektov zo 4 materiálov, v 13 farbách a 1 spojovacím materiálom. Ich rozmery a tvar vychádzajú z čísel 21 a 29,8 a ich súčtov a rozdielov.
 
Výstavy obsahujúce toto dielo
 
MA Mira Podmanicka Výber z tvorby