[ag] Múzeum | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk
logo
logo
aktuality
kalendár
výstavy
predaj / leasing

výtvarníci
maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
digitálna tlač
kombinovaná technika
šperk - náramok
šperk - objekt
šperk - brošňa
sklo
textil
architektúra
dizajn
scénografia

študenti
galérie
inzercia
linky
archív
   
prihlásenie
registrácia
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Mgr. art Gordana Zlatanović: portréty
 
Výtvarné dielo
 
 
2005, Olej
 
Fotodokumentácia
 
1. Výsledné dielo
     
2. Portréty (2.)
     
3. Portréty (3.)
     
   
 
Popis výtvarného diela
 
Zámer projektu je re-interpretácia modelov pohlavia z ženskej pozície. Reagujem na absenciu ženského zážitku erotiky i prítomnosť žien ako predmetu mužskej túžby. Projekt prezentuje vytváranie erotického umenia pre ženské pohlavie. Chcem uchopiť rozdiel, vyhýbaním sa jednoduchej zmene vzťahu moci medzi pohlaviami ako spôsobu reakcie.
Dnes je zjavná neprítomnosť mužského tela ponúknutého ženskej túžbe.
Projekt nie je založený na biologickom determinizme anatómie, alebo na nejakej esenciálnej ženskosti, na základe ktorej by sa zakladali mýty vaginálnych výrazov. Skôr ide o osobné pátranie osobnej učenosti štrukturálnou monopolizáciou označovania ženskosti vo sfére erotického, zo strany muža.
Chcem zviditeľniť ženskú identitu, zviditeľňovaním mužského tela.
Preskúmanie dominantných predstáv ženy – ženskosť, pátranie a vyjadrovanie ženskej skúsenosti, pozície, identity. Demarginalizácia cez konfrontáciu. Jeden z cieľov je provokácia verejnosti. Feminizmus a irónia ako stratégia. Ako stratégia je prítomný aj ironický koncept. Ironická stratégia je dostatočne flexibilná, aby umožnila útočiť a brániť sa.Mala by byť použitá ako umelecká – politická subverzia, ako priestor na vyjednávanie a amortizáciu konfliktu.
Protestujem proti úlohe ženy ako tovaru. A ponúkam mužské telo.
Parafráza: falusoidné portréty. Projekt bude obsahovať deväť malieb, pripomínajúce renesančné, alebo skôr Rubensove portréty, takže: tmavé pozadie v kontraste s inkarnátom „tváre“. Maľby budú zarámované do patričných rámov, podobných starým rámom. Vymenou portrétu, mužským modelom v identickej polohe a ambientu, otáča táto práca, konvenčný vzťah mužskej aktivity – ženskej pasivity. Obsesia sa mení na posadnutosť, presadzujúc aktivitu ženskej túžby, a pôžitok z pohľadu na mužské telo vo verejnom výstavnom priestore, v ktorom žena pozerá na mužský model. Chcem podplatiť publikum smiechom, a tým ho otvoriť k prijímaniu konfliktného významu.
 
Výstavy obsahujúce toto dielo
 
Mgr. art Gordana Zlatanović 2005