[ag] Múzeum | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk
logo
logo
aktuality
kalendár
výstavy
predaj / leasing

výtvarníci
maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
digitálna tlač
kombinovaná technika
šperk - náramok
šperk - objekt
šperk - brošňa
sklo
textil
architektúra
dizajn
scénografia

študenti
galérie
inzercia
linky
archív
   
prihlásenie
registrácia
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Mgr. art Gordana Zlatanović: na môj obraz
 
Výtvarné dielo
 
 
2003, (performancia)
 
Projekt: Na môj obraz
Priestor: galéria Buryzone, marec 2003
Performeri: 2 ženy a 3 muži
Trvanie akcie: 3 hod.
 
Fotodokumentácia
 
1. Výsledné dielo
     
2. Na môj obraz (2.)
     
3. Na môj obraz (3.)
     
4. Na môj obraz (4.)
     
   
 
5. Na môj obraz (5.)
     
   
 
Popis výtvarného diela
 
Prezentovala som seba (ja – autor) a piatich ľudí, ktorí boli výzorom (image – imidžom) premenení na mňa: mali čierne parochne, boli oblečení do čierneho, alebo do môjho vlastného šatstva, namaľovaní - vyzerali tak ako ja. Sedeli sme v určitej časti miestnosti a boli reflektormi nasvietení (zdôraznení), aby sa rozlíšila prezentácia výtvarných objektov. V tomto prípade mňa a týchto piatich ľudí od divákov. Boli tam muži aj ženy, na pohlaví nezáležalo. (Všimla som si, že ľudí rada kritizujem, rada dávam rady, poúčam, korigujem, teda snažím sa ich alebo presnejšie chcem ich zmeniť na seba...). Projekt je plánovaný tak, že pri vchode do galérie boli umiestnené vizážistky, ktoré menili image divákov (tých čo boli ochotní sa zmeniť)“ make-upom, parochňami, šatstvom, - takže ich menili na môj obraz. Tým pádom sa aj divák stal objektom výstavy. Narážam aj na image (používam ho ako prostriedok), ale dávam možnosť aj divákom stať sa objektom, výtvarným artefaktom. Možnosť nájsť si umenie v sebe samom. Alebo cítiť sa byť mnou, stotožniť sa s autorom. Takže môj vlastný image, ponúkam ako prostriedok. Vybrala som si spôsob vonkajšej premeny, kvôli tomu že výzor je to, čo si prvé všímame, podľa čoho ľudí zaraďujeme.
 
Výstavy obsahujúce toto dielo
 
Mgr. art Gordana Zlatanović Výber z tvorby