[ag] Múzeum | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk
logo
logo
aktuality
kalendár
výstavy
predaj / leasing

výtvarníci
maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
digitálna tlač
kombinovaná technika
šperk - náramok
šperk - objekt
šperk - brošňa
sklo
textil
architektúra
dizajn
scénografia

študenti
galérie
inzercia
linky
archív
   
prihlásenie
registrácia
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Mgr. art Gordana Zlatanović: Metanoia
 
Výtvarné dielo
 
 
2001, (inštalácia a performans)
 
Fotodokumentácia
 
1. Výsledné dielo
     
2. metanoia 2.
     
   
 
Popis výtvarného diela
 
Priestor: Galéria Médium, Bratislava
Dátum realizácie: október, 2001

Projekt obsahoval dve časti:
1. V samostatnej miestnosti sa nachádzali sklenené muzeálne vitríny, v ktorých boli umiestnené banálne predmety. Predmety, často nájdené alebo nachádzané obsahovali prvok pamäte alebo spomienky. Predmety boli konfrontované ich pomenovaním, čím bola dosiahnutá ambivalencia medzi vážnosťou a iróniou v chápaní predmetu ako spomienkového artefaktu (na pr. „Čaj, ktorý pili Descartes a Pascal počas diskusie s Mersennom o Galileiho myšlienkach“, „Slama – ktorou Girolamo Savonarola česal svojho koňa“, „Čierna rukavica chyžnej Márie Medičeskej“, „Stratené pierko najrýchlejšieho holuba – poštára, patriaceho „červenému kniežaťu“ kardinálovi Richelieu“, „Fľaška s liekom proti bolestiam hlavy, ktorými často trpela Francoise d Aubigné de Maintenon, kým sa s ňou roku 1685 tajne nezosobášil Ľudovít XIV.“.
2. Druhú časť projektu predstavovali piati ľudia v rozličnom dobovom oblečení, ktorý predstavovali rôzlišné dobové úseky, a ich úloha bola v prenasledovaní autorky.
Obe práce reflektovali minulosť v princípe tzv. memory art (umenia pamäte). Projekt vychádzal z princípu regresie pamäte autorky smerom späť od prítomnosti do minulostí k najstarším spomienkam.
 
Výstavy obsahujúce toto dielo
 
Mgr. art Gordana Zlatanović Výber z tvorby