[ag] Múzeum | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk
logo
logo
aktuality
kalendár
výstavy
predaj / leasing

výtvarníci
maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
digitálna tlač
kombinovaná technika
šperk - náramok
šperk - objekt
šperk - brošňa
sklo
textil
architektúra
dizajn
scénografia

študenti
galérie
inzercia
linky
archív
   
prihlásenie
registrácia
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Copyright
 
 
 
Všetky informácie a vyobrazenia diel na týchto stránkach sú chránené autorským zákonom. Na ich použitie na akékoľvek účely (s výnimkou citácií a vyhľadávania, viď nižšie) je potrebný predchádzajúci súhlas autora a/alebo www.artgallery.sk. So žiadosťou o súhlas sa na nás obráťte prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailom na adresu dotaz@artgallery.sk.

Na použitie textových informácií a sprievodných fotografií z podujatí Vám radi bezodplatne poskytneme oprávnenie na opakované zverejnenie na základe Vášho dotazu (fotografie poskytneme v plnej kvalite).

Citácie názvov článkov a ich častí sú povolené za predpokladu, že ako zdroj bude uvedené www.artgallery.sk.

Kopírovanie alebo akékoľvek využívanie obsahu alebo štruktúry databázy prostredníctvom zverejnených webstránok je neprípustné a je porušením autorských práv bez ohľadu na to, či bolo realizované automaticky alebo manuálne priamo z týchto stránok, alebo z cachovaných kópií vyhľadávacích strojov (Google a pod.).

Indexovanie a kopírovanie obsahu pre potreby vyhľadávacích strojov je povolené, pokiaľ nebude použité na komerčné účely alebo nebude postúpené tretej strane na akékoľvek účely.