[ag] Múzeum | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk
logo
logo
aktuality
kalendár
výstavy
predaj / leasing

výtvarníci
maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
digitálna tlač
kombinovaná technika
šperk - náramok
šperk - objekt
šperk - brošňa
sklo
textil
architektúra
dizajn
scénografia

študenti
galérie
inzercia
linky
archív
   
prihlásenie
registrácia
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Výtvarníci
 
Elvíra Antalová
 
Elvíra Antalová
* 1924, Zlaté Moravce, Slovenská republika
Slovenská republika


Médiá: maľba, textil

Elvíra Antalová sa venuje maľbe a gobelínu. Motivicky sa zameriava na prírodu a krajinu. Formálne je jej dielo ukotvené v moderne. Realitu redukuje do znakovej podoby. Do popredia vystupuje kontrast medzi expresívnou čiernou líniou definujúcou tvar a farbou vyjadrujúcou atmosféru.
Aj v najnovších dielach z posledných rokov je nositeľkou výrazu farba a línia. Štylizácia tvarov je čoraz abstraktnejšia, monumentálne pôsobiace farebné plochy ohraničuje čierna kontúra a vytvára harmonickú kompozíciu. Impresionista by možno namietal voči prítomnosti čiernej farby v prírode, no na obrazoch Elvíry Antalovej nepôsobí rušivo, naopak, s istotou nahodené výrazné línie len umocňujú celkový dojem z obrazu. Nechávajú vyniknúť expresívnemu charakteru diela, ku ktorému autorka postupne prechádza. Rytmus, dynamika, čistá farebnosť a postupné oslobodzovanie sa od námetu smerom k znaku v kombinácii s rozmerným formátom diela núti diváka podvoliť sa a uznať silu prírody.
 
Výber z tvorby  
 
Biela 4., 2009, Olej, 18 cm x 24 cm
     
Jeseň na Dunaji, 1999, Olej, cena: 2.900 €, 60 cm x 106 cm
     
Jeseň, 1996, (viazaný gobelín), 100 cm x 60 cm
     
Kompozícia I., 2008, Olej, cena: 3.000 €, 100 cm x 60 cm
     
   
 
Výber z tvorby autora  
 
Gobelíny
 
Maľba
 
Komorná maľba
 
Vzdelanie  
 
1979, VŠVU Bratislava, profesorka pre maľbu a kresbu
 
1967, VŠVU Bratislava, docentka Vysokej školy výtv. umení
 
1952, VŠVU, odborná asistentka
 
1948, Pedagogická fakulta SU, Slovenská vysoká škola technická, (Mallý, Mudroch,Kostka, Schurmann)
 
Individuálne výstavy  
 
2007, Udalosť, Jihočeské muzeum, České Budějovice, Česká republika
 
2004, Z ateliéru: Tapisérie a oleje 1970 - 2004, L+S, Bratislava, Slovenská republika
 
2001, Výber z tvorby, Mestská galéria, Rimavská Sobota, Slovenská republika
 
1999, Výber z tvorby, Nitrianska galéria, Nitra, Slovenská republika
 
1998, E. Antalová, Galéria Poľnobanky, Bratislava, Slovenská republika
 
1997, E. Antalová, Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Indonézia
 
1991, E. Antalová, Galerie Tolerance, Hamburg, NSR
 
1990, Výber z tvorby, Novohradská galéria, Lučenec, Slovenská republika
 
1989, Výber z tvorby, Krajská galéria, Nitra, Slovenská republika
 
1989, Výber z tvorby, Dom kultúry, Vidiná, Slovenská republika
 
1986, E. Antalová - obrazy, GMB, Bratislava, Slovenská republika
 
1984, Výber z tvorby, Galéria umenia, Nové Zámky, Slovenská republika
 
1983, E. Antalová, Klub VŠVU, Bratislava, Slovenská republika
 
1982, Z diela E. Antalovej, Výstavná sieň Diela, Bratislava, Slovenská republika
 
1982, Výstava akvarelu, Kultúrny dom, Vidiná, Slovenská republika
 
1977, Výber z tvorby, Závod. klub ROH Poľana, Lučenec, Slovenská republika
 
1976, Výber z tvorby, Novohradská galéria, Lučenec, Slovenská republika
 
1975, Výstava obrazov, Krajská galéria, Nitra, Slovenská republika
 
1974, Elvíra Antalová - obrazy, UBS, Bratislava, Slovenská republika
 
1969, Akvarely a gvaše, Malá scéna, Bratislava, Slovenská republika
 
1969, Výstava obrazov, Dom odborov, Šurany, Slovenská republika
 
1963, E. Antalová, Galéria C. Majerníka, Bratislava, Slovenská republika
 
1959, Výstava obrazov, Lučenec, Slovenská republika
 
Kolektívne výstavy  
 
2007, Verso I Fonti, Rím, Taliansko
 
1997, E. Antalová/E. Antal, Sahid Jaya, Jakarta, Indonézia
 
1996, Výstava darov pre detskú onkológiu, Osaka, Japonsko