[ag] Múzeum | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk
logo
logo
aktuality
kalendár
výstavy
predaj / leasing

výtvarníci
maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
digitálna tlač
kombinovaná technika
šperk - náramok
šperk - objekt
šperk - brošňa
sklo
textil
architektúra
dizajn
scénografia

študenti
galérie
inzercia
linky
archív
   
prihlásenie
registrácia
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Výtvarníci
 
Peter Roller
 
Peter Roller
* 1948, Bratislava

Web: http://www.peterroller.sk

Slovenská republika


Médiá: socha

Tvorba Petra Rollera sa odvíja paralelne vo viacerých rovinách. Je predovšetkým intervenciou do trojdimenzionálneho priestoru, ale organicky je previazaná s médiami, ktoré sa obvykle manifestujú v ploche – kresbou a maľbou. Tematicky sa vo všetkých médiách zameral na niekoľko základných okruhov. Sú to písmo, znak a štruktúra, priestor a ilúzia, symbolické archetypálne objekty a architektúra. Všetky tieto autorove prístupy sa v súčasnosti spájajú do jednoliateho diela, kde sa jednotlivé zložky navzájom dopĺňajú a tvoria konzistentný celok. Autorova tvorba je predovšetkým jeho náhľadom na svet, kde najpodstatnejšie je hľadanie a odkrývanie tajomstiev a hra. Kamenné sochy zviditeľňujú vnútorné vlastnosti kameňa a často sú pokryté symbolickými znakmi. Do kameňa autor tesal prvé labyrinty a komplikované architektonické priestory. Ani tu neskrýval autor svoj zmysel pre hru a fascináciu ilúziou. V posledných rokoch Peter Roller sa predovšetkým venuje tvorbe iluzívneho priestoru a práci s reálnym priestorom. K tomuto účelu využíva viacero odlišných médií – sochu, objekt, inštaláciu, koncept a dokonca aj kresbu a maľbu. Jedným z hlavných znakov tvorby Petra Rollera je jeho vlastné písmo, ktoré autor vymyslel v roku 1968. Odvtedy sa objavuje v rôznych médiách, presnejšie na rôznych povrchoch. Autor ním pokrýva plochy, objekty, aj privlastnené prírodniny.
 
Výber z tvorby  
 
Labyrint, 2001, (kameň)
     
Bremeno, 1980
     
Posolstvo, 2002, (kameň)
     
Petrogramy, 2007
     
   
 
Výber z tvorby autora  
 
Výber z tvorby
 
Petrogramy
 
Vzdelanie  
 
1975, VŠVU, odd. figurálneho sochárstva, (J. Kostka, A. Trizulijak, J. Kulich)
 
1967, ŠUP, odd. rezbárstva, (L. Korkoš, A. Drexler)
 
Individuálne výstavy  
 
2008, Dom umenia, Bratislava, Slovenská republika
 
2007, Galeria Linea, Bratislava, Slovenská republika
 
2007, Galéria Komart, Bratislava, Slovenská republika
 
2005, Znaky, Galéria Slovenskej sporiteľne, Bratislava, Slovenská republika
 
2004, Galerie Millenium, Praha, Česká republika
 
2003, Galéria NOVA, Bratislava, Slovenská republika
 
2001, Galéria Slovenskej sporiteľne, Banská Bystrica, Slovenská republika
 
2001, Č.A.S., Siemens, Bratislava, Slovenská republika
 
2000, GMB, Bratislava, Slovenská republika
 
2000, My stromy, Horský park, Bratislava, Slovenská republika
 
1999, Východoslovenská galéria, Košice, Slovenská republika
 
1999, Galéria M. A. Bazovského, Trenčín, Slovenská republika
 
1999, SNG - Vermesova vila, Dunajská Streda, Slovenská republika
 
1998, Galéria Z, Bratislava, Slovenská republika
 
1998, SNG - Zvolenský zámok, Zvolen, Slovenská republika
 
1997, GMB, Bratislava, Slovenská republika
 
1993, Galerie Spectrum, Memmingen, NSR
 
1990, Ifjúsági ház, Pécs, Maďarsko
 
1989, GMB, Bratislava, Slovenská republika
 
1980, Galéria C. Majerníka, Bratislava, Slovenská republika
 
Kolektívne výstavy  
 
2006, Bienále voľného výtvarného umenia, SVÚ, Bagdad, Slovenská republika
 
2006, L´art contemporain slovaque, Galerie Lehalle, Paríž, Francúzsko
 
2003, Socha a objekt X., Bratislava, Slovenská republika
 
2002, ZEM, GMB, Bratislava, Slovenská republika
 
2001, Medzinárodné bienále plastiky, Toyama, Japonsko
 
2001, Setkání - Hra, Kostelec nad Černými lesy, Česká republika
 
2000, EXPO 2000, Hannover, Nemecko
 
2000, 20. storočie v slovenskom výtvarnom umení, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1999, Hořické symposium, Hořice, Česká republika
 
1999, PF 2000, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1998, Socha o objekt III., Galéria Z, Bratislava, Slovenská republika
 
1998, Umenie bez hraníc, Radnica, Devínska Nová Ves, Slovenská republika
 
1998, Trenčín ´98, Galéria M. A. Bazovského, Trenčín, Slovenská republika
 
1998, Kassákov oblúk, Kassák múzeum, Budapešť, Maďarsko
 
1997, Socha. Zbierka I. Melicherčíka, Galéria M.. A. Bazovského, Trenčín, Slovenská republika
 
1997, Socha a objekt II., Galéria Z, Bratislava, Slovenská republika
 
1997, PF ´98. Združenie Gerulata, Galéria Gerulata, Bratislava, Slovenská republika
 
1996, Gerulata - Maľba, socha, kresba, grafika, Galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
 
1996, Umelci deťom, GMB, Bratislava, Slovenská republika
 
1996, PF ´97. Združenie Gerulata, Galéria Gerulata, Bratislava, Slovenská republika
 
1995, Seitenwechsel, Hrad Heidelberg, Heidelberg, NSR
 
1995, Výmena pozícií, Dom umenia, Bratislava, Slovenská republika
 
1995, Bronzová plastika, Kaštieľ Galanta, Slovenská republika
 
1995, Trenčín ´95. Výber zo súčasného slovenského sochárstva, Galéria M. A. Bazovského, Trenčín, Slovenská republika
 
1994, International Granit Sculpture Sympozium, McLaren-Barnes Gallery, Toronto, Kanada
 
1994, Súčasná slovenská medaila, Múzeum mincí a medailí, Kremnica, Slovenská republika
 
1994, In Spite of Distance, Hatton Galletry, Newcastle upon Tyne, Veľká Británia
 
1993, Socha a maľba členov Združenia Gerulata, Rosenthaler Theater, Selb, Nemecko
 
1993, Pocta Kolomanovi Sokolovi, Galéria Médium, Bratislava, Slovenská republika
 
1993, Kresby členov Združenia Gerulata, Dom hostí, Ottobeuren, NSR
 
1993, Umenie členov Združenia Gerulata, Križiacka sála, Memmingen, NSR
 
1993, Priestor ´93. XXIV. Socha piešťanských parkov, Kúpeľný ostrov, Piešťany, Slovenská republika
 
1993, Sympózium troch krajín, Párti galléria, Pécs, Maďarsko
 
1993, Zeitzeichen. Slowakische Kunst und Angewandte Kunst heute, CEK Galerie, Karlsruhe, Nemecko
 
1993, Vier aus Bratislava. J. Berger, I. Hološka, P. Roller, Š. Tóth, Galerie Mitte, Viedeň, Rakúsko
 
1992, Grafika, plastika, Galéria M. A. Bazovského, Trenčín, Slovenská republika
 
1992, Bienále drobnej plastiky a kresby, Galéria J. Kollára, Banská Štiavnica, Slovenská republika
 
1992, 6+6, GMB, Bratislava, Slovenská republika
 
1991, Súčasná česko-slovenská drobná plastika a medaila, Čínska centrálna knižnica, Peking, Čína
 
1991, Pohľad kresby. Kresba na Slovensku, Považská galéria, Žilina, Slovenská republika
 
1991, Slovenská medaila 1970 - 1990, Dom umenia, Bratislava, Slovenská republika
 
1990, I. výstava Združenia Gerulata, Kostol sv. Víta, Rusovce, Slovenská republika
 
1990, Sochár a jeho kresba. Výber z tvorby slovenských sochárov od r. 1945, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1990, Bienále súčasnej československej komornej plastiky, Galéria M. A. Bazovského, Bratislava, Slovenská republika
 
1990, Členská výstava združenia Gerulata, Galéria Gerulata, Bratislava, Slovenská republika
 
1990, Hlas a protihlas, Slovenský rozhlas, Bratislava, Slovenská republika
 
1989, Kresba, socha, SFVU, Výst. sieň L. Novomestského, Bratislava, Slovenská republika
 
1989, V mene človeka, GMB, Bratislava, Slovenská republika
 
1989, XXII. Socha piešťanských parkov, Kúpeľný ostrov, Piešťany, Slovenská republika
 
1989, Prešovský výtvarný salón ´89, Galéria výtvarného umenia, Prešov, Slovenská republika
 
1988, Sochárska škola prof. Jozefa Kostku, Záhorská galéria, Senica, Slovenská republika
 
1988, Salón ´88, Dom umenia, Bratislava, Slovenská republika
 
1988, 2nd International Festival of Art Bagdad, Saddam Center, Bagdad, Irak
 
1987, Pezinok ´87, Zámocký park, Pezinok, Slovenská republika
 
1987, Pamiatky a súčasnosť - Pocta strednej Európe, MSPS, Bratislava, Slovenská republika
 
1987, Stein - Objekt - Projekt, Výstava účastníkov sympózia, Bad Duerkheim, NSR
 
1987, 5. celoslovenská výstav kresby, Považská galéria, Žilina, Slovenská republika
 
1987, Výber zo súčasnej čs. komornej plastiky, Galéria M. A. Bazovského, Trenčín, Slovenská republika
 
1987, Mladí slovenskí sochári, Galeria Fronta, Praha, Česká republika
 
1986, Sochársky salón ´86, Galéria výtvarného umenia, Prešov, Slovenská republika
 
1985, Vyznání životu a míru. Přehlídka čs. výtvarného umění k 40. výročí osvobození, Jízdárna pražského hradu, Praha, Česká republika
 
1985, 4. celoslovenská výstava kresby, Považská glaéria umenia, Žilina, Slovenská republika
 
1985, Akvarel, pastel, drobná plastika, UBS, Bratislava, Slovenská republika
 
1985, Súčasná československá komorná plastika, Galéria M. A. Bazovského, Trenčín, Slovenská republika
 
1983, 3. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia, Žilina, Slovenská republika
 
1983, Súčasná slovenská medaila, Múzeum mincí a medailí, Kremnica, Slovenská republika
 
1983, I. Szobrásszat Muvvészeti szimpózionok erednényei, Mucsarnok, Budapešť, Maďarsko
 
1983, Život okolo nás - život v mierovom meste, UBS, Bratislava, Slovenská republika
 
1983, Archeologické pamiatky a súčasnosť, MSPS, Bratislava, Slovenská republika
 
1983, To najkrajšie je mier, Galéria SFVU, Bratislava, Slovenská republika
 
1982, 2. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia, Žilina, Slovenská republika
 
1982, Celoslovenská výstava mladých, UBS, Bratislava, Slovenská republika
 
1980, XIII. socha piešťanských parkov, Kúpeľný ostrov, Piešťany, Slovenská republika
 
1980, Přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna pražského hradu, Praha, Česká republika
 
1980, Tvorivosť práce. Mladí bratislavskí výtvarníci v komornej tvorbe, UBS, Bratislava, Slovenská republika
 
1980, Stretnutie vedy a umenia. Kolekcia zo súčasnej slovenskej plastiky, Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra, Slovenská republika
 
1980, Plaketa, medaila, plagát, UBS, Bratislava, Slovenská republika
 
1979, The Medal Mirror of History, The British Museum, Londýn, Veľká Británia
 
1979, XII. socha piešťanských parkov, Kúpeľný ostrov, Piešťany, Slovenská republika
 
1979, Celoslovenská výstava mladých. Grafika, plastika, Galéria mladých, Bratislava, Slovenská republika
 
1978, Mladí slovenskí výtvarníci, Dom techniky, Bratislava, Slovenská republika
 
1977, Výstava mladých, Galéria mladých, Bratislava, Slovenská republika
 
1977, XVII. FIDEM. Medzinárodná výstava medailí, Nemzeti galéria, Budapešť, Maďarsko
 
1976, Za pokrok a mier. Prehliadka tvorby mladých výtvarníkov, Galéria mladých, Bratislava, Slovenská republika
 
Sympóziá  
 
2002, Veľký Šariš, Slovenská republika
 
2001, Passau-Tittling, NSR
 
2000, Telč, Česká republika
 
1999, Lindabrunn, Slovenská republika
 
1999, Hořice, Česká republika
 
1999, Devín, Slovenská republika
 
1998, Osrblie, Slovenská republika
 
1998, Komárno, Slovenská republika
 
1995, lista Fyr, Japonsko
 
1995, Osrblie, Slovenská republika
 
1995, Moravany nad Váhom, Slovenská republika
 
1995, Galanta, Slovenská republika
 
1994, Scarborough, Kanada
 
1992, Rusovce, Slovenská republika
 
1992, Aio, Japonsko
 
1990, Burlington, USA
 
1987, Bad Durkheim, NSR
 
1987, Forma Viva, Portorož, Juhoslávia
 
1984, Hagi, Japonsko
 
1983, Siklós, Maďarsko
 
1982, Lindabrunn, Rakúsko
 
1981, Hagi, Japonsko
 
1980, Siklós, Maďarsko
 
1979, Siklós, Maďarsko