[ag] Múzeum | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk
logo
logo
aktuality
kalendár
výstavy
predaj / leasing

výtvarníci
maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
digitálna tlač
kombinovaná technika
šperk - náramok
šperk - objekt
šperk - brošňa
sklo
textil
architektúra
dizajn
scénografia

študenti
galérie
inzercia
linky
archív
   
prihlásenie
registrácia
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Výtvarníci
 
Patrik Illo
 
Patrik Illo
* 1973, Považská Bystrica, Slovenská republika
Slovenská republika


Médiá: dizajn, objekt, sklo

Patrik Illo je dizajnérom a výtvarníkom s charakteristickým autorským rukopisom. Ako jediný z absolventov sklárskeho ateliéru na VŠVU po roku 1989 sa začal profesionálne venovať dizajnu úžitkového skla, popri voľnej tvorbe čerpajúcej z dizajnu. Začínal ako podnikový dizajnér sklární Rona, dnes spolupracuje aj so sklárnňami v Poľsku a Čechách. Jeho tvorba sa vyznačuje rešpektovaním funkčnosti popri experimente s tvarom a materiálom. Hlavnou líniou autorovej tvorby je hľadanie nového tvaru nápojového skla a iných úžikových predmetov. Autor vychádza z klasických zaužívaných tvarov pre jednotlivé typy , ktoré modifikuje, posúva do nových experimentálnejších polôh. K tomuto účelu využíva dynamizáciu tvaru, deformáciu, asymetriu. Jeho návrhy v sebe majú moment prekvapenia, vtip a niekedy aj ironický komentár. Popri dizajnu sa autor venuje aj voľnej tvorbe, v ktorej jazyk dizajnu využíva.
 
Výber z tvorby  
 
Vázy, 2007
     
Sense of Orient Collection, 2008
     
Vázy, 2008
     
Karafy, Rona, 2005
     
   
 
Výber z tvorby autora  
 
Výber z tvorby
 
Vzdelanie  
 
1998, VŠVU
 
1997, University of Newcastle
 
1992, Stredná škola sklárska, Lednické Rovne
 
Individuálne výstavy  
 
2007, Galéria NOVA, Bardejov, Slovenská republika
 
2007, PF 01, Bardejov, Slovenská republika
 
2006, My Love is Dead, Galerie OELFRUH, Hamburg, Nemecko
 
2006, Black and White, K Gallery, Bardejov, Slovenská republika
 
2004, Galéria Divyd, Bratislava, Slovenská republika
 
2001, For sale, K Gallery, Bardejov, Slovenská republika
 
Kolektívne výstavy  
 
2007, Cena Oskára Čepana, Galéria Médium, Bratislava, Slovenská republika
 
2006, Designmatch, Národní galerie, Praha, Česká republika
 
2005, Disorientaion, Globe City GAllery, Newcastle, Veľká Británia
 
2002, Súčasné slovenské sklo, Slovenský inštitút, Berlín, Nemecko
 
2000, Späť do múzea, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1999, Sklo?!, UBS, Bratislava, Slovenská republika
 
Sympóziá  
 
2008, Lednické Rovne, Slovenská republika