[ag] Múzeum | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk
logo
logo
aktuality
kalendár
výstavy
predaj / leasing

výtvarníci
maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
digitálna tlač
kombinovaná technika
šperk - náramok
šperk - objekt
šperk - brošňa
sklo
textil
architektúra
dizajn
scénografia

študenti
galérie
inzercia
linky
archív
   
prihlásenie
registrácia
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Výtvarníci
 
Akad.mal. Miloš Vanko
 
Akad.mal. Miloš Vanko
* 1956, Pažiť, okr. Partizánske, Slovenská republika
Podjavorinskej 5, 811 03 Bratislava 1 - Staré Mesto, Slovenská republika

Tel.: 02 / 544 16 133
Fax: 02 / 544 16 133
Mobil: 0903 781 433
E-mail: milos.vanko@artgallery.sk

Médiá: maľba

signatúra
Miloš Vanko (1956) študoval študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave ((1977-1983, odd. monumentálneho maliarstva - doc. I. Vychlopen, E. Lehotská). Od roku 1983 žije a tvorí v Bratislave v slobodnom povolaní. Je členom Slovenskej výtvarnej únie - Spoločnosti voľných umelcov od roku 2002.
Tvorba: Komorná a monumentálna maľba, realizácie v architektúre.
Tematické okruhy: Portrét, figurálna kompozícia, ženské akty a erotické motívy, krajina konkrétna i abstraktné krajinárske vízie.
Inšpirácia: Človek, jeho podoby a osudy, stavy a situácie. Celistvosť i fragmenty ľudského tela. Erotické detaily a intimita ženy. Krajinárske reflexie. Hudobné inšpirácie. Sila, energia, plynutie času v priestore. Lyrické aspekty reality i duchovného života človeka. Filozofia panta rei - všetko plynie. metafory. Metaforičnosť sveta i života.

Miloš Vanko a jeho výtvarné dielo rástlo, kryštalizovalo a profilovalo sa po skončení vysokoškolských štúdií, v priebehu 80. a 90. rokov 20. storočia. Realistické východiská a princíp maliarskeho zobrazenia bol už v ranej tvorbe prekonaný výraznou dikciou expresívnej maliarskej reči. Táto expresívnosť sa prejavila v sýtych akordoch farebných harmónií, v smelom maliarskm geste, vo výraznej tvarovej a lineárnej štylizácii i v dynamike a rytme kompozičnej skladby. Od roku 1989 sú dominantné dva tematické okruhy. Vo figurálenej tvorbe sú to obrazy aktov i znepokojujúce kompozície monumentálnych fragmentov ženského tela. V abstrakcii sú to lyrické vízie i reflexie hudby a krajiny maľované s veľkým citom pre kolorit i vnútorné vyžarovanie obrazovej mágie a symboliky. Sú to obrazy plynutia a kúzelných premien. Sú to nežné akordy farebnej hudby. Sú to tiché meditácie, radosti i smútok, nádej a viera v život a v hodnoty života.
Miloš Vanko v týchto svojich dielach rozvíja pomerne skromné tradície lyrickej abstrakcie v slovenskom maliarstve druhej polovice 20. storočia. Tie súviseli predovšetkým s tvorbou Rudolfa Filu i s dielom generačne bližších maliarov súčasnosti (I. Pavle, J. Hlavatý, P. Kráľ a i.). Miloš Vanko nadväzuje na dávny odkaz majstrov poetickej i expresívnej abstrakcie - P. Klee, Wols, G. Mathieu, E. Schumacher - "zviditeľňuje neviditeľné", akcentuje magickú silu farieb, prelínanie zážitkov zrakových a sluchových a skúma jemné rozhranie medzi fenoménmi trvania a premien vo vnútri maliarskeho diela, ale aj v ľudských pocitoch a citlivosti človeka.

PhDr. Bohumír Bachratý, CSc.
umelecký historik

MONUMENTÁLNE REALIZÁCIE:
1984 - Malé Uherce - Dom smútku, kamenná mozaika
1988 - Spišská Belá - kaviareň, štukolustro
1989 - BRATISLAVA - TECHNOPOL - KAVIAREŇ, kamenná mozaika
1990 - Žabokreky nad Nitrou - Zdravotné stredisko, kamenná mozaika
1991 - Bratislava - Transkontakt - rokovací salónik, akryl - maľba
1993 - BRNO - McDONALD´s - PLAYAND, akryl - maľba
1997 - BRATISLAVA, PLAYBOY MILLENIUM SLOVAKIA, akryl - maľba
1999 - Žilina, Hotel Slovakia - kaviareň, akryl - maľba


Menej je niekedy - ináč...


He comes from western Slovakia. He studied at Academy of Fine Art in Bratislava (1977 - 1983).
Specialization: monumental (decorative) painting.
Tutors: Associated Professor I. Vychlopen, Professor E. Lehotska.
Work: cabinet painting (landscape, figural compositions with erotic motives, abstractions), decorative realization in architecture (mosaics, paintings) drawings and collages. In his work, we can see: organic abstraction - informel, together with expressive features (elements) of taschism, abstract expression and lyrical abstraction, gestic and structural painting.
Inspirations: inspired by nature, classical and modern music, pop music, poetry, spiritual state, reflections of memories, passions, desires and hopes.
The author´s work is remarkable contribution for actual abstract Slovak painting. He received international recognition, i.e. international art prize Artista segnalato - special bonus, in Porto San´t Elpidio (Italy) in 2005.
He has taken part in numerous Slovak and foreign exhibitions, individual and collective as well in Partizanske, Bratislava, Trenčín, Brno, Čuňovo, Ulm, Geneva, Toronto, Paris, New York etc.

Bohumír Bachratý
 
Výber z tvorby  
 
Krajina 1., 1999, Akryl
     
Bez názvu, 1989, Akryl, 40 cm x 85 cm
     
Musica viva 1., 2003, Akryl
     
Bez názvu 2., 2001, Akryl
     
   
 
Výber z tvorby autora  
 
Vantázia, 2005
 
Výber z tvorby
 
Krajiny
 
Teatrum mundi
 
Ivan Krasko - Básne
 
Musica viva
 
Stredný prúd / Na Devíne
 
Vzdelanie  
 
1983, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Monumentálna maľba, (Doc. Ivan Vychlopen, Doc. E. Lehotská)
 
Individuálne výstavy  
 
2005, Vantázia, Galéria SPP, Dom Plynárov, Bratislava, Slovenská republika
 
2004, Pokušenie (Obrazy 1996 - 2004), Foyer Štúdia L + S, Bratislava, Slovenská republika
 
2003, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika
 
2003, Nočné invencie (7´30´´), STV2, Slovenská republika
 
2001, FEA, Genéve, Švajčiarsko
 
2000, FEA, Genéve, Švajčiarsko
 
1997, Champagne Avantgarde, Bratislava, Slovenská republika
 
1992, Cafe Galéria Primus, Bratislava, Slovenská republika
 
1991, Galéria Amadeus, Bratislava, Slovenská republika
 
1989, Umelecká beseda slovenská, Bratislava, Slovenská republika
 
1988, Ulm an der Donau, Nemecko
 
1986, VÚP, Prievidza, Slovenská republika
 
Kolektívne výstavy  
 
2004, Salón 2004, Bratislava, Slovenská republika
 
2004, Hudba v obraze, Bratislava, Slovenská republika
 
2004, 6. zimný salón, Galéria Ardan, Bratislava, Slovenská republika
 
2003, Salón 2003, Bratislava, Slovenská republika
 
2003, Hudba v obraze, Bratislava, Slovenská republika
 
2002, Salón 2002, Bratislava, Slovenská republika
 
2001, Danubiana, Meulensteen Art Museum, Čuňovo, Slovenská republika
 
1999, Galéria Ardan, Bratislava, Slovenská republika
 
1997, Art Slovakia, Bratislava, Slovenská republika
 
1997, Umelecká beseda slovenská, Bratislava, Slovenská republika
 
1997, Glass Art Gallery Simone, Bratislava, Slovenská republika
 
1995, Art´95 "Top 70" Winner´s exhibition, New York, USA
 
1994, Del Bello Gallery, Toronto, Kanada
 
1992, Umelecká beseda slovenská, Bratislava, Slovenská republika
 
1992, Galéria Corianne, Paríž, Francúzsko
 
1991, Del Bello Gallery, Toronto, Kanada
 
1990, Del Bello Gallery, Toronto, Kanada
 
1990, Absolventi VŠVU 1982-3, Pálffyho palác, Bratislava, Slovenská republika
 
1989, Signály, Lehnice, Bratislava, Slovenská republika
 
1988, Salón ´88, Trenčín, Slovenská republika
 
1987, Tvorba mladých, Bratislava, Slovenská republika
 
1987, Salón mladých, Bratislava, Slovenská republika
 
1985, Výtvarní umelci západoslovenského kraja, Komárno, Nitra, Slovenská republika
 
1984, Tvorba mladých, Brno (Česká republika), Bratislava, Slovenská republika