[ag] Múzeum | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk
logo
logo
aktuality
kalendár
výstavy
predaj / leasing

výtvarníci
maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
digitálna tlač
kombinovaná technika
šperk - náramok
šperk - objekt
šperk - brošňa
sklo
textil
architektúra
dizajn
scénografia

študenti
galérie
inzercia
linky
archív
   
prihlásenie
registrácia
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Výtvarníci
 
Andrej Rudavský
 
Andrej Rudavský
* 1933, Posada Horná, Poľsko
Slovenská republika


Médiá: socha

 
Výber z tvorby  
 
Vierozvestovia, 1998, (bronz), 210 cm
     
Hlava ženy z Ružbách, 1967, (travertín, olovo), 35 cm
     
Baladický motív, 1974, (pastel, ceruzka), 60 cm x 80 cm
     
Hlásnik, 1977, (kombinovaná technika), 45 cm x 63 cm
     
   
 
Výber z tvorby autora  
 
Sochárska tvorba
 
Obrazy
 
Vzdelanie  
 
1960, VŠUP, Praha, (J. Wagner, J. Kavan)
 
1954, ŠUP, Bratislava, (A. Drexler, L. Korkoš)
 
Individuálne výstavy  
 
1994, Andrej Rudavský, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1991, Sochy, pastely, kresby, Galéria NOVA, Bratislava, Slovenská republika
 
1991, Výber z tvorby ( s M. Rudavskou a O. Zoubkom), Galéria M. A. Bazovkého, Trenčín, Slovenská republika
 
1990, Sochy, pastely, kresby, GMB, Bratislava, Slovenská republika
 
1990, J. Hendrych, M. rudavská, A. Rudavský, Čs. veľvyslanectvo, Viedeň, Rakúsko
 
1983, Sochy - obrazy (s M. Rudavskou), Čs. kultúrne stredisko, Plovdiv, Bulharsko
 
1981, Sochy - obrazy ( s M. Rudavskou), Kultúrne stredisko, Kežmarok, Slovenská republika
 
1964, Sochy (s M. Rudavskou), Čitáreň u červeného raka, Bratislava, Slovenská republika
 
1963, Kresby, Redakcia Kultúrneho života, Bratislava, Slovenská republika
 
1962, Plastiky - kresby, Galéria C. Majerníka, Bratislava, Slovenská republika
 
Kolektívne výstavy  
 
1971, Výber zo slovenského sochárstva, GMB, Medická záhrada, Bratislava, Slovenská republika
 
1970, Polymúúzický priestor I. , II. , III., Piešťany, Slovenská republika
 
1970, Slovenské výtvarné umenie 1965 - 1970, Valdštejnská jízdárna, Praha, Česká republika
 
1968, Trenčín II. Výber so súčasné slovenského sochárstva, Trenčiansky hrad, Trenčín, Slovenská republika
 
1968, Danuvius 1968, Dom umenia, Bratislava, Slovenská republika
 
1967, Socha piešťanských parkov. I. trienále slovenského sochárstva, Piešťany, Slovenská republika
 
1967, Socha v meste, Výstava ku kongresu UIA, Bratislava, Slovenská republika
 
1967, 6eme Biennale de Paris, Musée d´art moderne, Paríž, Francúzština
 
1966, Slovenská socha, Liberec, Česká republika
 
1966, Výstava mladých. IX. kongres výtvarných kritikov AICA, Moravská galerie, Brno, Česká republika
 
1966, Tvorba mladej a strednej generácie zo zbierok SNG, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1966, Tschechoslowakische Platik von 1900 bis zur Gegenwart, Museum Folkwang, Essen, NSR
 
1966, III. medzinárodná výstava súčasného sochárstva, Musée Rodin, Paríž, Slovenská republika
 
1966, Medzinárodná výstava sochárov, St. Margarethen, Rakúsko
 
1965, Prírastky slovenského umenia za roky 1959 - 64, SNG, Bratislava, Slovenská republika
 
1965, Kresba a plastika, Dom kultúry, Bratislava, Slovenská republika
 
1964, II. výstava výtvarníkov Západoslovenského kraja. Maľba, grafika, plastika, Dostojevského rad, Bratislava, Slovenská republika
 
1963, Súčasné slovenské výtvarné umenie, Jízdárna pražskéhoe hradu, Praha, Česká republika
 
1962, III. výstava skupiny M. Galandu, Hviezdoslavovo nám., Bratislava, Slovenská republika
 
1961, Výstava plastík v Medickej záhrade, Bratislava, Slovenská republika
 
1960, I. výstava diel výtvarníkov Západoslovenského kraja, Dostojevského rad, Bratislava, Slovenská republika
 
Sympóziá  
 
1992, Medzinárodné sochárske sympózium, Iwate, Japonsko
 
1990, Medzinárodné sympózium v Larviku, Labrador Thor Lundh, Nórsko
 
1966, Medzinárodné sochárske sympózium, St. Margarethen, Rakúsko
 
1965, I. medzinárodné sympózium sochárov, Vyšné Ružbachy, Slovenská republika