Dom umenia
Nám. SNP 12, 811 06 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 52923736,52964458
Fax: 02/5292 2875
Web: http://www.nocka.sk/vystavy
E-mail: nocka@nocka.sk

Zavrie»