GMB, Mirbachov palác
Františkánske nám. 11, 815 35 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/ 5443 15 56
Fax: 02 / 54 43 26 11
Web: http:// www.gmb.bratislava.sk
E-mail: gmb@gmb.sk

Zavrieť