Galéria SPP
Mlynské Nivy 44P/a, 825 11 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421-2-58 69 29 73
Web: http://www.spp.sk

Zavrie»