MÉDIUM
Hviezdoslavovo nám. 18, 811 02 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02 / 544 35 334
Fax: 02 / 544 33 876
Web: http://www.vsvu.sk/medium/galeria.htm
E-mail: medium@vsvu.sk

Zavrie»