Stredoeurópsky dom fotografie
Prepo¹tská 4, P.O. BOX 290, 814 99 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 421-2-5441-8214
Web: http://www.sedf.sk
E-mail: info@sedf.sk

Zavrie»