[ag] Múzeum | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk
logo
logo
aktuality
kalendár
výstavy
predaj / leasing

výtvarníci
maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
digitálna tlač
kombinovaná technika
šperk - náramok
šperk - objekt
šperk - brošňa
sklo
textil
architektúra
dizajn
scénografia

študenti
galérie
inzercia
linky
archív
   
prihlásenie
registrácia
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Galérie
 
Galéria Jozefa Kollára
 
   Galéria Jozefa Kollára
Nám. sv Trojice 8, 969 01 Banská Štiavnica
Slovenská republika

Tel.: 045 / 6913 431
Fax: 045 / 6912 764
Web: http://www.muzeumbs.sk

VSTUPNÉ:
Plné: 2,00 € / 60,25 Sk
Zľavnené: 1,00 € / 30,13 Sk
Školské (min. 15 žiakov): 0,5 € / 15,06 Sk
Rodinné: 4,00 € / 120,50 Sk
Zľavnené vstupné: deti, študenti, dôchodcovia, držitelia kariet EURO 26, ISIC, ITIC
Novinári po preukázaní sa novinárskym preukazom zdarma.
Učiteľský dozor max. 1 osoba na 15 žiakov zdarma.

Vstupy mimo otváracích hodín len pre vopred dohodnuté skupiny. Cena vstupného mimo otváracích hodín - 3,30 € (99,42 Sk)/osoba – minimálne 4 osoby, alebo 13,20 € (397,66 Sk) pre menšiu skupinu. Pri vstupoch mimo otváracích hodín neplatia žiadne zľavy uvedené v cenníku SBM! Vstup mimo otváracích hodín je potrebné objednať 24 hodín dopredu v Informačnom centre (045/692 05 35, infobs@muzeumbs.sk) alebo priamo v expozícii.
 
Podrobné informácie
 
GALÉRIA JOZEFA KOLLÁRA v Banskej Štiavnici je jedným z oddelení Slovenského banského múzea. Nachádza sa v troch rekonštruovaných meštianskych domoch banských ťažiarov a patricijov z konca l5. a zač. l6.storočia.

Pomenované sú po najznámejších majiteľoch: Bošániho, Richterov a Jonášov dom. V súčasnosti sú meštianske domy vzácnymi pamiatkami na stavebný vývoj Banskej Štiavnice v obodí neskorej gotiky a renesancie. Galéria výtvarného, umenia sa tvorila od roku l968, kedy objekty prešli náročnými rekonštrukčnými prácami do roku l986, kedy sem boli presťahované zbierky. Vlastná expozícia sa vytvárala od roku l977 do l992, kedy bola sprístupnená verejnosti.

Umeleckohistorický fond reprezentuje 4600 exponátov od stredoveku po koniec 20. storočia. Vlastná expozícia na ploche 890m2 predstavuje 240 jedinečných zbierok. Profilácia galérie je na banícke umenie na Slovensku, sociálnu a krajinársku tematiku Banskej Štiavnice s dôrazom na dielo Edmunda Gwerka a Jozefa Kollára.

Prezentované pamiatky stredovekého obdobia patria k najcennejším zbierkam nielen Banskej Štiavnice, ale sú vkladom aj do klenotnice stredoeurópskeho umenia. Galéria disponuje i významnou kolekciou z obdobia renesancie a baroka. Je to kolekcia portrétnej tvorby, dokumentovaná 51 portrétmi hlavných komorských grófov ako aj osobností banskej vedy a techniky či portrétmi Habsburgovcov z čias cisárskch návštev Banskej Štiavnice, portrétmi rakúskej cisárovny Márie Terézie a jej manžela, nemeckého cisára Františka Lotrinského a inými. Obdobie baroka je zastúpené predovšetkým dvomi umelcami, ktorí mali dominantné postavenie v banských mestách : Antonom Schmidtom /l706-1773 B. Štiavnica/ a sochárom Dionýzom Ignácom Stanettim / 1710-1767 Kremnica /.
V expozícii prezentujeme oltárne obrazy, sakrálnu a banícku plastiku, portréty. Špecifickú oblasť tvoria banícki patróni : sv.Barbora, Sv. Klement-pápež, sv. Katarína, sv. Rozália, sv. Anna a pod. ktorí sú zastúpení v súbore 22 diel z l8. a 19. storočia od rôznych maliarov a sochárov. V l9. storočí sa rozvíja krajinomaľba, banícky žáner a portrét. Z osobností sú to rakúski a maďarskí maliari: František Schön, Ferdinand Hönig, Elemér Halász-Hradil a ďaľší. Umenie 20. storočia je zastúpené trojicou najvýznamnejších maliarov: Jaroslavom Augustom, Edmundom Gwerkom a Jozefom Kollárom.

Okrem stálych expozícií realizujú pracovníci galérie 4-5 výstav ročne, zameriavajú sa na jubileá umelcov, banícku tematiku, staré i súčasné umenie.
 
   
 
História ukončených výstav 22