[ag] Múzeum | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk
logo
logo
aktuality
kalendár
výstavy
predaj / leasing

výtvarníci
maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
digitálna tlač
kombinovaná technika
šperk - náramok
šperk - objekt
šperk - brošňa
sklo
textil
architektúra
dizajn
scénografia

študenti
galérie
inzercia
linky
archív
   
prihlásenie
registrácia
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Galérie
 
Burundi
 
   Burundi
Námestie SNP 12, Bratislava
Slovenská republika

Web: http://www.burundi.sk

 
Podrobné informácie
 
"A4 � nultý priestor je multifunkčné nekomerčné centrum súčasnej kultúry v centre Bratislavy, orientované na tvorbu, prezentáciu a vzdelávanie v aktuálnych prejavoch súčasného divadla, tanca, hudby, filmu, súčasnej vizuálnej kultúry a umenia nových médií. Projekt A4 nadväzuje na dlhoročnú činnosť viacerých mimovládnych organizácií, podporujúcich živú a inovatívnu umeleckú tvorbu. Pod jednou strechou spája už existujúce aktivity a oslovuje podobnú cieľovú skupinu, no zároveň ich rozširuje a dotvára ich do podoby efektívne fungujúceho, otvoreného multimediálneho priestoru, zodpovedajúceho potrebám obyvateľov hlavného mesta Slovenska."
(www.a4.sk)

Burundi
"Burundi je ďalší uzol v sieti priestorov, komunít a ľudí, ktorí tvoria svet na hrane vedy, umenia, technológií a spoločnosti. Datalab zbiera a kreatívne používa informácie. Studio spája technicky orientovaných nadšencov a umelcov v spoločných projektoch. Displej je spojením galérie nových médií, kina a prezentačného priestoru. Press vydáva virtuálne aj knižne literatúru o novych médiách. Burundi nájdete v A4."

členovia burundi sa pred pár mesiacmi dohodli, že združenie rozpustia. od začiatku júla 2005 sme odišli z A4 a od 1.1.2006 združenie neexistuje - táto stránka bude fungovať, kým ju niektorí z bývalých členov burundi budú udržiavať.
členovia budú pokračovať v aktivitách, ktoré začali v burundi samostatne alebo v rámci ďalších projektov: 13m3 (13 kubíkov), itchy bit, citylab atď.
kvôli ďalším informáciám píšte na adresy: klik@13m3.sk, gnd@itchybit.sk, lbn@gmx.li, dusan@idealnypartner.sk
 
   
 
História ukončených výstav 3
   
 
História ukončených akcií 4