[ag] Múzeum | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk
logo
logo
aktuality
kalendár
výstavy
predaj / leasing

výtvarníci
maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
digitálna tlač
kombinovaná technika
šperk - náramok
šperk - objekt
šperk - brošňa
sklo
textil
architektúra
dizajn
scénografia

študenti
galérie
inzercia
linky
archív
   
prihlásenie
registrácia
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Galérie
 
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko www.bkis.sk
 
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko www.bkis.sk
Bratislava
Slovenská republika


Bratislavské kultúrne a informačné stredisko je príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bkis.sk
 
Podrobné informácie
 
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko vytvára podmienky pre organizovanie programov, služieb a produktov v oblasti kultúry, cestovného ruchu, športu a spoločenského života. Vydáva periodickú a neperiodickú tlač súvisiacu s propagáciou Bratislavy alebo jej kultúrnych, športových a spoločenských aktivít; zabezpečuje návrh a realizáciu propagácie a výzdoby mesta pri príležitosti významných výročí, udalostí a podujatí. Zabezpečuje funkcie turistickej informačnej kancelárie verejným sprístupnením relevantných informácií, zabezpečovaním sprievodcovskej činnosti, organizovaním vlastivedných podujatí; organizuje kurzy turistických sprievodcov po Bratislave. Zabezpečuje šírenie informácií a propagáciu Bratislavy ako turistickej destinácie na území Bratislavy.