[ag] Múzeum | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk
logo
logo
aktuality
kalendár
výstavy
predaj / leasing

výtvarníci
maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
digitálna tlač
kombinovaná technika
šperk - náramok
šperk - objekt
šperk - brošňa
sklo
textil
architektúra
dizajn
scénografia

študenti
galérie
inzercia
linky
archív
   
prihlásenie
registrácia
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Galérie
 
Tatranská galéria
 
   Tatranská galéria
Alžbetina 30, 058 01 Poprad
Slovenská republika

Tel.: 052 / 77 21 968
Fax: 052 / 77 21 670
Web: http://www.tatragaleria.sk
E-mail: tatragaleria@tatragaleria.sk

Otvorené okrem pondelka od 9:00 do 17:00.
 
Podrobné informácie
 
"Od vzniku Tatranskej galérie v roku 1960 sa prístupy k jej zberateľsko-výskumnej, výstavnej, dokumentačnej a ostatnej odbornej činnosti pretvárali v závislosti na premenách v názoroch na jej postavenie, činnosť a poslanie v systéme kultúrnych potrieb regiónu.
Doposiaľ najvýraznejšie zmeny v histórii fungovania galéria zaznamenala po páde železnej opony, otvorením hraníc sa výrazne rozšíril obzor a perspektívy galérijnej práce na medzinárodnej úrovni. V roku 1992 získala galéria od mesta Poprad nekonvenčné výstavné priestory bývalej parnej elektrárne, čím nadobudla atraktívne výstavné možnosti a sympatie slovenskej a zahraničnej výstavnej scény. Prekračujúc rámec regionálnej inštitúcie organizuje v surových priemyselných priestoroch celoslovenské a medzinárodné výtvarné akcie sympoziálneho a festivalového charakteru s rôznymi presahmi do netradičných kultúrnych aktivít. “Elektráreň“ inšpiruje predovšetkým mladú generáciu umelcov a kurátorov k realizáciám originálnych projektov, ale rovnako aj starší a skúsení autori tu nachádzajú nové, originálne podoby prezentácie svojho umenia. Význam tejto budovy tak nadobudol celkom nový rozmer, stala sa znakom Tatranskej galérie. V predošlom roku bola Elektráreň vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku, čo uľahčí prílev finančných prostriedkov z grantov Európskej únie. Zámerom Tatranskej galérie je vytvoriť z tohoto objektu ušľachtilé reprezentačné centrum súčasného umenia s adekvátnym vybavením pre deponovanie zbierok, knižnicu, dokumentačný archív, administratívnu prácu a kvalitné výstavné priestory.
Tatranská galéria naďalej obohacuje svoju kontaktačnú databázu a stupňuje ambície stať sa kultúrnou ustanovizňou nového typu. Spolupracuje s mnohými zahraničnými galériami a inštitúciami, celoročme realizuje výstavy súčasného umenia domácich i zahraničných umelcov. Je oborným garantom a usporiadateľom medzinárodného sympózia vo Vyšných Ružbachoch, sympózia „Umelci Tatrám“ v Novom Smokovci (2.5 – 5.6.2004), v roku 2004 bude mať premiéru „Dizajnérske sympózium“ v Poprade (13.9 – 26.9.2004). Každoročne sa okrem Fotoškoly Domu fotografie (4.7 – 30.7.2004) organizuje v letných mesiacoch aj festival pod názvom Hry s umením, v tomto roku bude inšpirovaný africkým umením zo zbierok Ivana Melicherčíka a z diel Petra Pollága, ktoré budú inštalované vo výstavných priestoroch Elektrárne TG." Tatranská galéria
 
   
 
História ukončených výstav 41
   
 
História ukončených akcií 7