[ag] Múzeum | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk
logo
logo
aktuality
kalendár
výstavy
predaj / leasing

výtvarníci
maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
digitálna tlač
kombinovaná technika
šperk - náramok
šperk - objekt
šperk - brošňa
sklo
textil
architektúra
dizajn
scénografia

študenti
galérie
inzercia
linky
archív
   
prihlásenie
registrácia
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Galérie
 
SSG BB - Vila D. Skuteckého
 
   SSG BB - Vila D. Skuteckého
Horná 55, Banská Bystrica
Slovenská republika

Web: http://www.ssgbb.sk/room19_21.html

ROOM 19_21 : Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici otvorila vo februári 2008 nový výstavný priestor s názvom room 19_21. Priestor je situovaný v neorenesančnej rodinnej vile významného európskeho maliara D. Skuteckého, v ktorej je od roku 1994 zriadená stála expozícia tohto umelca. Vyčlenením jedenej miestnosti vily, ktorá pôvodne slúžila ako Skuteckého ateliér vzniká nový výstavný priestor room 19_21. Číselný kód v názve room 19_21 odkazuje na obdobie v ktorom Skutecký tvoril (19. storočie) a taktiež na súčasnosť (21.storočie), keďže tento novovzniknutý výstavný priestor je určený predovšetkým na prezentáciu aktuálneho výtvarného umenia najmladšej generácie slovenských a zahraničných umelcov. Jedným z cieľov novej galérie je oživiť stálu expozíciu D. Skuteckého a tvorivo a podnetne konfrontovať tradičnú realistickú maľbu s aktuálnou vizuálnou kultúrou.

Galéria vznikla s cieľom vytvoriť otvorený výstavný priestor s charakterom kreatívneho laboratória, poskytujúceho mladým nastupujúcim výtvarníkom možnosť prezentácie vo verejnom priestore. Širšej verejnosti chce sprostredkovať kontakt s aktuálnymi trendami súčasného umenia, prostredníctvom projektov reflektujúcich najnovšie umelecké a teoretické stratégie. Okrem výstavnej činnosti k aktivitám galérie patrí aj organizovanie interdisciplinárnych umeleckých a kultúrnych udalostí, koncertov, čítačiek poézie, prednášok, workshopov.
 
Podrobné informácie
 
Stála expozícia Dominika Skuteckého
Stála expozícia maliara D. Skuteckého (1849 -1921) je sprístupnená ako jediná trvalá expozícia Štátnej galérie od r. 1994. Maliar európského významu, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov realistickej a čiastočne impresívnej (luministickej) žánrovej, figurálnej aj krajinárskej maľby, pôsobil v Banskej Bystrici v r. 1889-1921. Expozícia prierezovo reprezentuje dielo autora relatívne uceleným obrazom viacerých tematických a výrazových aspektov jeho diela.
 
   
 
História ukončených výstav 15
   
 
História ukončených akcií 3