[ag] Múzeum | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk
logo
logo
aktuality
kalendár
výstavy
predaj / leasing

výtvarníci
maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
digitálna tlač
kombinovaná technika
šperk - náramok
šperk - objekt
šperk - brošňa
sklo
textil
architektúra
dizajn
scénografia

študenti
galérie
inzercia
linky
archív
   
prihlásenie
registrácia
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Galérie
 
Billboart gallery
 
   Billboart gallery
Somolického 18, 811 05 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 2 5441 82 62/12
Fax: +421 2 5441 85 10
Web: http://www.billboart.org
E-mail: info@billboart.org

Medzinárodný projekt Billboart Gallery Europe, založený na networkovej spolupráci, je zameraný na prezentáciu súčasného výtvarného umenia vo verejných priestranstvách Európskych miest. Zámerom projektu je vybudovať funkčnú štruktúru komunikačnej siete lokálnych billboardových galérií po celej Európe.
 
Podrobné informácie
 
Zámerom projektu je iniciovať vznik siete billboardových galérií (permanentných výstavných priestorov na billboardových plochách) situovaných v najrušnejších lokalitách európskych miest. Rozšírením predpokladaného publika o náhodných divákov prechádzajúcich ulicami mesta, billboardové médium transformované na galerijnú plochu rozostiera komunikačný rámec umeleckého diela. Billboardové galérie, používajúc umenie ako hlavný komunikačný kanál sú chápané ako platforma pre komunikáciu medzi participujúcimi krajinami. V dôsledku recipročnej výmeny umeleckých/kurátorských projektov a simultánne prebiehajúcich výstav vo verejných priestranstvách rozličných miest sa medzi jednotlivými krajinami vytvorí nové prepojenie. Galerijný program tvorí medzinárodná a regionálna časť. V rámci regionálneho programu galérie sú na billboardových plochách prezentované výtvarné diela v kontexte tej ktorej krajiny. Prezentácia umeleckých projektov na billboardoch v rámci medzinárodnej časti Billboart Gallery Europe je založená na výbere zo širšieho okruhu domácich a zahraničných autorov. Cirkulovanie projektov zabezpečí udržanie základnej idei projektu - idei spolupráce a komunikácie v rámci networku. Okrem spoločnej výstavy pripravovanej každý rok, budú ako súčasť medzinárodného programu realizované aj ďalšie spoločné výstavy.

(informácie sú prebraté z oficiálnej webstránky Billboart gallery)
 
   
 
História ukončených výstav 7
   
 
História ukončených akcií 1