[ag] Múzeum | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk
logo
logo
aktuality
kalendár
výstavy
predaj / leasing

výtvarníci
maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
digitálna tlač
kombinovaná technika
šperk - náramok
šperk - objekt
šperk - brošňa
sklo
textil
architektúra
dizajn
scénografia

študenti
galérie
inzercia
linky
archív
   
prihlásenie
registrácia
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Galérie
 
Galéria Petra Matejku
 
   Galéria Petra Matejku
MKS, Hviezdoslavova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

Web: http://msks.sk
E-mail: msks@msks.sk

Galéria je pomenovaná po rodákovi z Nového Mesta nad Váhom, prof. Petrovi Matejkovi, akad.maliarovi, ktorý patrí k zakladajúcim osobnostiam moderného slovenského výtvarného umenia. Bola slávnostne založená 22. februára 2OO2 pri príležitosti 3O. výročia jeho úmrtia. Poslaním galérie je zbierková, výstavná a popularizačná činnosť. Orientuje sa na život a dielo prof. Petra Matejku a umelcov, ktorí sa v našom meste narodili, alebo ich život a tvorba boli a sú úzko späté s Novým Mestom nad Váhom a blízkym regiónom.

R.l984 vzniklo zoskupenie Návraty, združujúce týchto autorov. Pravidelne každých päť rokov usporadúvajú spoločnú výstavu a v medziobdobí sa každoročne koná niekoľko autorských prezentácií. Návratisti tvoria základ zbierkového fondu. Galéria Petra Matejku sa snaží aj o prezentáciu súčasného slovenského a európskeho umenia. Robí tak aj v spolupráci s inými galériami a múzeami - najmä s Galériou M.A. Bazovského v Trenčíne.
(text galérie)
 
Podrobné informácie
 
Galéria P. Matejku:

akad. mal. Ján Mikuška
tel.: 032/771 58 01, 0903 450 187
Lívia Fandrová,
tel.: 032/771 27 70 kl. 24
 
   
 
História ukončených výstav 4