[ag] Múzeum | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk
logo
logo
aktuality
kalendár
výstavy
predaj / leasing

výtvarníci
maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
digitálna tlač
kombinovaná technika
šperk - náramok
šperk - objekt
šperk - brošňa
sklo
textil
architektúra
dizajn
scénografia

študenti
galérie
inzercia
linky
archív
   
prihlásenie
registrácia
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Výstava
 
Informácie
 
Názov: Donaumonarchie
V galérii: Billboart gallery
Miesto: v priestoroch Selfstorage na Kopčianskej ul. 17, Bratislava
Trvanie: 23.3. - 31.5.2006
Kurátor: Mira Keratová a Lucia Tkáčová

Východiskou tézou public-artovej výstavy Donoaumonarchie je kritická reflexia pojmu / idei strednej Európy; tj. hľadanie definície a identity tohto geopolitického priestoru, a v tomto kontexte reflexie spojitosti, alebo meniacich sa vzťahov medzi kultúrou vs. politikou, ekonomikou a ideológiou v tomto regióne. Názov výstavy korešponduje s jedným z leitmotívov stredoeurópskeho diskurzu - nostalgiou habsburgského mýtu, identifikovateľného s predstavou harmonického multikulturalizmu. Výstava zároveň reflektuje súčasnejšie ťažiská stredoeurópanstva, postavené napríklad na spoločnej skúsenosti s kounistickou diktatúrou. Utopicko - nostalgická idea strednej Európy ako prostriedok hľadania príslušnosti k Európe ako takej. (text k výstave)
   
 
Sprievodná akcia
 
23.3.2006 Vernisáž