[ag] Múzeum | hudba.info | MarianVarga.sk | PavolHammel.sk
logo
logo
aktuality
kalendár
výstavy
predaj / leasing

výtvarníci
maľba
socha
grafika
kresba
fotografia
multimédiá
inštalácia
objekt
keramika
šperk
digitálna tlač
kombinovaná technika
šperk - náramok
šperk - objekt
šperk - brošňa
sklo
textil
architektúra
dizajn
scénografia

študenti
galérie
inzercia
linky
archív
   
prihlásenie
registrácia
galéria | múzeum o nás | ponuka | partneri | pripomienky | copyright | kontakt
Výber z tvorby autora
 
M. A. Martina Mináriková: Stvorenie 1 2 3 Všetky
 
Atóm, 2000, (striebro, sklo, český granát)
     
Vlna depolarizácie, 2001, (striebro, syntetické spinely, zirkóny)
     
Vytváranie bielkovinového reťazca, 2001, (striebro, sklo)
     
Prenos informácie, 2001, (striebro, sklo, syntetické spinely)
     
   
 
Popis
 
Popis autorkinho zámeru pre projekt Stvorenie, realizovaného ako reálna výstava.

„STVORENIE“

Projekt o človeku a ľudskom tele s názvom „Stvorenie“ je projektom umeleckého a vzdelávacieho charakteru. Bude realizovaný v Českej republike, avšak jeho pôsobnosť bude i na Slovensku a v zahraničí. Budú sa na ňom podieľať aj niektoré slovenské osobnosti, žijúce v Čechách (filozof, vedec, básnik). Spája vedu, umenie a filozofiu. Hľadá tvarové a principiálne podobnosti vesmíru a mikrosveta. Prenikne do mikrokozmu ľudského tela a bude sa snažiť predstaviť logiku a náväznosť procesov, odohrávajucich se v dimenziách atomárnych, molekulárnych a bunečných svetov. Pôjde o akési 3D modely šperkového charakteru, či skôr schémy týchto reálnych procesov, ktoré v ľudskom tele prebiehajú a umožňujú mu vlastnú existenciu. Budú však obohatené o vnútorný rozmer výtvarného spracovania v snahe pochopiť nielen ich fyzickú, ale i archetypálnu podstatu.
V spolupráci s vedcami Akadémie vied ČR a z Lekárskej fakulty UK v Plzni tu budú predstavené unikátne obrazové materiály biologického charakteru v porovnaní s fotografiami astronomickými. Divák v mojej koncepcii, vychádzajúcej zo symboliky tzv. „Vesmírneho človeka“, bude vedený od vzdialených častí vesmíru a najnepatrnejších častí organizmu ľudského tela smerom k ústrednej hviezde – slnku a jej planétam – smerom k srdcu a vnútorným orgánom. „Stvorenie“ tu bude predstavené ako plán a vo vedeckých súvislostiach aj ako mapa cesty.
Komentár filozofického charakteru religionistu ThDr. Ivana O. Štampacha vysvetlí tiež chápanie symboliky ľudského tela rôznymi národmi a ich kultúrou či náboženstvom. Esej vedeckého charakteru fyzika V. Skalského pojedná o informácii nesenej elektrickým impulzom, ktorá spôsobuje všetky procesy, prebiehajúce v ľudskom tele i vo vesmíre. K projektu by mala byť vydaná publikácia neveľkého rozsahu (cca 28 strán), avšak celofarebná, ktorá by tieto súvislosti , obrazové i tvarové, doplnené erudovaným komentárom, zachovala a splnila tak i vzdelávaciu funkciu.

Najdôležitějším pozitívnym prínosom projektu „Stvorenie“ je možnosť jeho využitia ako projektu vzdelávacieho (preto je veľmi dôležitá publikácia, ktorá má byť k nemu vydaná). Mnoho súvislostí, na ktoré poukazuje, má intenzívne pôsobiť na hlbšie vedomie ľudí, najmä detí, u ktorých atraktívnosť a pútavosť obrazového materiálu môže formovať rozhodovanie o budúcom povolaní a životnom zameraní.